Badania naukowe

Badania naukowe

 

Na Wydziale Inżynierii Środowiska PK prace naukowo-badawcze realizowane są przez poszczególne jednostki. Szczegółowych informacji należy szukać na stronach internetowych naszych instytutów: 

 

Ś-1 - Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej - http://www.iigw.pk.edu.pl/
Ś-2 - Instytut Geotechniki - http://www.geotechnika.pk.edu.pl/index.php/nasza-oferta
Ś-3 - Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska - http://vistula.wis.pk.edu.pl/index.php
Ś-4 - Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza - http://s-4.wis.pk.edu.pl/


 

Badania naukowe na Politechnice Krakowskiej

 

http://pn2.pk.edu.pl/
http://www.nauka.pk.edu.pl/index.php

 

Instytucje finansujące badania

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

 

http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/ 
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/ 
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/ 
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/ 
http://www.ncbir.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/ 

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna

 

Projekty i inicjatywy Ministerstwa
Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

 

http://www.nauka.gov.pl/inicjatywy
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

 

Fundusze europejskie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady/
http://www.kpk.gov.pl/

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/