Budownictwo Energooszczędne

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Budownictwo energooszczędne oraz wykorzystanie energii odnawialnej w niewielkich obiektach budowlanych

 

            Instytut Geotechniki na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w  dwusemestralnych studiach podyplomowych „Budownictwo energooszczędne oraz wykorzystanie energii odnawialnej w niewielkich obiektach budowlanych” w roku akademickim 2014/2015. Studia te są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, zawodowo związanych z problematyką budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska, pragnących uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę.

 

            Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich, zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz pracowników urzędów miast i gmin  w zakresie znajomości podstaw konstrukcji i materiałów dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego, poszczególnych źródeł energii odnawialnej, a także umiejętności  zarządzania oraz przygotowania i  prowadzenia tego typu inwestycji. Zadaniem takiego planu edukacyjnego jest uświadomienie i unaocznienie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla małej energetyki w Polsce a także  poszerzenie wiedzy w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Program studiów podyplomowych obejmuje podstawy budownictwa pasywnego i energooszczędnego, możliwości stosowania takich rozwiązań w niewielkich obiektach oraz pozyskiwania dla nich energii cieplnej i elektrycznej opartych na źródłach odnawialnych.

 

Program studiów obejmuje następujące grupy zagadnień:

            „Przepisy dotyczące budownictwa energooszczędnego i wykorzystania energii odnawialnej”

zawierają wiadomości z zakresu podstaw prawnych i zasad finansowania zarówno budownictwa energooszczędnego jak i wykorzystania różnych rodzajów energii odnawialnej. Ponadto zawierają podstawowe informacje dotyczące prawa energetycznego, ochrony środowiska, prawa wodnego i górniczego w odniesieniu do niewielkich obiektów budowlanych, a także dane o postępowaniu administracyjnym w procesie inwestycyjnym.

            Budownictwo energooszczędne”

zagadnienia te dotyczą podstaw projektowania i wykonawstwa obiektów energooszczędnych, doboru materiałów budowlanych i technologii oraz kosztorysowania obiektów budowlanych. Osobnym działem są zagadnienia dotyczące paszportów i świadectw energetycznych, termomodernizacji istniejących obiektów oraz diagnostyki energetycznej i wentylacyjnej.

            Zakres i metodyka prowadzenia badań dla oceny wykorzystania OZE w budownictwie energooszczędnym”

zawiera informacje o metodyce badań (geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych i geofizycznych) dla wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie energooszczędnym, a także ocenę wpływu poszczególnych instalacji OZE na środowisko.

            „Odnawialne źródła energii – sposoby pozyskiwania energii”

zagadnienia te dotyczą możliwości wykorzystania energii geotermalnej, wody, wiatru, słońca, energii pochodzącej z biomasy i biogazu oraz informacje o kogeneracji i stosowaniu pomp ciepła dla niewielkich obiektów budowlanych.

 

Honorowy patronat nad studiami objęła Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

 

            Całość zagadnień przedstawionych w programie pozwala absolwentom tych studiów na uzyskanie następujących umiejętności:        

  • pozyskiwania wiedzy w zakresie projektowania i wykonawstwa budownictwa pasywnego i energooszczędnego,
  • znajomości energooszczędnych materiałów budowlanych,
  • przygotowania koncepcji energetycznej z wykorzystaniem OZE,
  • przygotowania analizy możliwości wykonania danego projektu i ocena przyjętych rozwiązań,
  • przygotowania do praktycznej współpracy z interdyscyplinarnym zespołem projektowym i technologicznym,
  • tworzenia i weryfikacji raportów oddziaływania obiektów inżynierskich na środowisko,
  • pozyskiwania wiedzy o poszczególnych rodzajach energii odnawialnej oraz oceny możliwości  wykorzystania OZE przy konkretnych rozwiązaniach inżynierskich.

 

           W programie  -  35 przedmiotów szczegółowych o łącznej liczbie 191 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów i warsztatów w ramach 12 zjazdów [sobota - niedziela]. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na październik 2014.

            Koszt studiów wynosi 3 750,00 PLN (wpłaty: I semestr – 2000,00 PLN, II – 1 750,00 PLN). Możliwe jest częściowe lub całkowite finansowanie studiów przez przedsiębiorstwa, w których zatrudnieni są uczestnicy. Uczestnicy zobowiązani są do obecności na 80 % zajęć.

           

Informacje: kierownik studiów dr inż. Elżbieta Chrzanowska tel. 12 628 20 82 e-mail: echrzano@pk.edu.pl

                   sekretarz studiów dr inż. Kazimierz Piszczek tel. 12 628 28 81 e-mail: beiweopk@gmail.com

 

Rekrutacja w terminie 15.08.2014r. - 15.09.2014r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika studiów (Elżbieta Chrzanowska echrzano@pk.edu.pl), poprzez przesłanie karty zgłoszenia [pobierz].   

 

Więcej informacji na stronie:

www.geotechnika.pk.edu.pl → studia podyplomowe

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/