Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja

 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału zaaprobował wniosek o zmianę nazwy specjalności na kierunku inżynieria środowiska I i II stopnia z „Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne” na „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja”. Nowa nazwa specjalności na kierunku inżynieria środowiska odpowiada stosowanemu na całym świecie angielskiemu terminowi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). 

 

Jak podkreślała w uzasadnieniu dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, Z-ca Dyrektora ds. kształcenia Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4):  

 

„Dotychczasowa nazwa ma pewne historyczne uwarunkowania, jednak wydaje się być mało komunikatywna i czytelna.  Człon dotyczący urządzeń zdrowotnych od wielu lat nie znajduje odzwierciedlenia w treściach kształcenia. Nowa nazwa: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja będzie rozpoznawalna i jednoznaczna na rynku krajowym i międzynarodowym (ang. HVAC) oraz zrozumiała dla kandydatów podejmujących studia na naszym Wydziale. Specjalność o takiej nazwie stanowi jasne uzupełnienie specjalności „Instalacje sanitarne”.  Warto dodać, że podobną zmianę wprowadzono na Politechnice Warszawskiej (…).”

 data publikacji: 03.07.2017 r. przez: MP, 1256 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/