Program MSDNAA dla pracowników Wydziału

 Program MSDNAA dla pracowników Wydziału

Aby otrzymać dostęp do biblioteki oprogramowania MSDNAA należy wypełnić oświadczenie (oraz dostarczyć je do administratora MSDNAA).
O założeniu konta pracownicy zostaną poinformowani drogą mailową (otrzymają hasło dostępowe do serwisu e-academy).
Aby otrzymać oprogramowanie do instalacji na komputerach pracowników (służbowych) lub na komputerach w laboratoriach proszę kontaktować się bezpośrednio z administratorami MSDNAA (zakładka kontakt).

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/