Dyplomowanie

 Dyplomowanie

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 24.04.2015 r. z póżniejszymi zmianami.
 
 
Do systemu ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być
osadzone wszystkie elementy graficzne.
Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać
wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową,
a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF.

Podstawowe dokumenty niezbędne przed rozpoczęciem semestru dyplomującego.

 1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
 2. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej.

Zawartość Pracy Dyplomowej

 1. Strona nr 1 - tytułowa Ś-1 - Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
 2. Strona nr 1 - tytułowa Ś-2 (szczegóły pkt. III) - Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
 3. Strona nr 1 - tytułowa Ś-3 - Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
 4. Strona nr 1 - tytułowa Ś-4 - Katedra Technologii Środowiskowych
 5. Strona nr 1 - tytułowa Ś-5 - Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
 6. Strona nr 1 - tytułowa S-6 - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
 7. Strona nr 2 - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  - wydruk z systemu ASAP
 8. Strona nr 3 - oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (dołączyć pierwszą stronę raportu podobieństwa) - wydruk z systemu ASAP
 9. Strona nr 4 - oświadczenie studenta o zgodności treści egzemplarza pracy dyplomowej dostarczonej do dziekanatu i pliku pracy w ASAP - wydruk z systemu ASAP

KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO, KTÓRY NALEŻY ZŁOŻYĆ  DO DZIEKANATU 5 DNI PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM:

 1. Egzemplarz pracy dyplomowej wyłącznie w oprawie  tekturowej, zgrzanej termicznie, napisany czcionką  o rozmiarze 12, wydrukowany dwustronnie  wraz z wersją elektroniczną CD przyklejoną na wew. stronie okładki pracy w kopercie. Ocena, data i podpis promotora oraz recenzenta muszą być wpisane na stronie tytułowej.  Egzemplarz pracy dyplomowej nie może zawierać żadnych części metalowych i plastikowych;
 2. Pierwsza  strona Raportu podobieństwa zawierająca współczynniki podobieństwa i datę utworzenia raportu ;
 3. Trzy strony weryfikacyjne z pracy wydrukowane z systemu antyplagiatowego;
 4. Opinia promotora (wydruk systemu ASAP - podpisany przez Promotora);
 5. Recenzja pracy dyplomowej (wydruk systemu ASAP - podpisany przez Recenzenta);
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Karta odejścia (jako absolwent);
 8. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym (dla chętnych);
 9. Podanie o wznowienie studiów w dniu egzaminu dyplomowego;
 10. Dane do suplementu;
 11. Formularz danych osobowych;
 12. Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej  (obligatoryjnie);
 13. 5 fotografii o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm;
 14. Dowód wpłaty za dyplom;
 15. Legitymacja studencka (dotyczy studentów studiów II stopnia) – zwrot najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego;

 

Tłumaczeń tytułów pracy dyplomowej dokonują:
 
 • Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej- dr inz. Leszek Lewicki leszek.lewicki@iigw.pl
 • Instytut Geotechniki- dr inż. Bernadetta Pasierb, dr inż. Michał Grodecki - szczegóły w pkt. IV
 • Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska- mgr inż. Anna Stypka astypka@op.pl
 • Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza- dr inż. Tomasz Stypka  stypka@gmail.com
 
   Druk należy przesłać drogą e-mailową do osoby dokonującej tłumaczeń w danym Instytucie.
  Uprzejmie informujemy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska, że odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych  odbywa się  w godz. od 13.00 do 15.00 każdego dnia w pok. 326 III p. u Pani Agnieszki Mazur.
 
 
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/