Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska

 Dziekanat

Telefon: 12 628 2801
Faks: 12 628 3080


Dziekanat studiów stacjonarnych
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl

kierunek inżynieria środowiska: tel.12 628 2095

kierunek budownictwo: tel. 12 628 2097

kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna: tel. 12 628 2097 

kierunek gospodarka przestrzenna: tel. 12 628 2805

Dziekanat studiów niestacjonarmych
wszystkie kierunki: tel. 12 628 2805

 

Studia stacjonarne:

 

Kierunki:                                                                          
Budownictwo                                                                 
Inżynieria Środowiska 
OZE i Infrastruktura komunalna 
 
poniedziałek: 10.00 - 13.00
wtorek: 10.00 - 13.00
środa: 10.00 - 13.00
czwartek: nieczynne
piątek: 10.00 - 13.00

Gospodarka Przestrzenna
 
poniedziałek: 10.00 - 13.00
wtorek: 10.00 - 13.00
środa: 10.00 - 13.00
czwartek: nieczynne
piątek: 10.00 - 13.00

 
specjalista Bożena Kośmider
Tel.: 12 628 20 97,
Pok.: 332.
Kierunki: - budownictwo - I stopień,

samodzielny referent mgr Anna Rogóż
Tel.: 12 628 28 05,
Pok.: 328.
Kierunki: - gospodarka przestrzenna

starszy referent: mgr Zoya Świerk
Tel: 12 628 2095
Pok.329
Kierunki: - inżynieria środowiska, rok I i II - studia I stopnia

starszy referent: Agnieszka Klimala
Tel: 12 628 2095
Pok.329
Kierunki: - inżynieria środowiska, rok III - studia I stopnia
- inżynieria środowiska - studia II stopnia

 

Studia niestacjonarne:

 

poniedziałek nieczynne
wtorek 1000 ÷ 1300
środa 1000 ÷ 1300
czwartek nieczynne
piątek 1000 ÷ 1300
sobota   900 ÷ 1400 *)
niedziela   nieczynne

*) W okresie od 23.04.2018 do 02.09.2018 Dziekanat nieczynny

 specjalista mgr inż. Andrzej Kulig

  tel: 12 628 2805, pok. 328
  kierunki (I i II stopnia): inżynieria środowiska i budownictwo


 

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE

  Prowadzenie spraw związanych z pomocą naterialną dla studentów
  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zaświadczenia ZUS
    Specjalista inż. Anna Hodbod  tel: 12 628 2097, pok. 332

 

DYPLOMY, SUPLEMENTY, SPRAWY ABSOLWENTÓW

  Wydawanie dyplomów i suplementów - studia stacjonarne i niestacjonarne
    mgr Agnieszka Mazur  tel: 012 628 2801, pok. 326 
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/