Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów

 ¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów

kierownik
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 12 628 30 26
budynek W-2,  pok. 119

 

z-ca kierownika
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

 

sekretariat
Ewa Wełna
tel.12 628 28 60, tel/fax. 12 628 28 03
budynek W-2,  pok. 120

strona : http://s-5.wis.pk.edu.pl/

© Wydział Inżynierii ¦rodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/