Klimatyzacja i ogrzewnictwo

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

tytuł studiów: „Klimatyzacja i ogrzewnictwo”

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem technicznym, zawodowo związanych z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa, a pragnących pogłębić i uzupełnić swoje wiadomości lub specjalizować się w tej dziedzinie.

 
Program studiów: Program studiów podyplomowych obejmuje 18 szczegółowych przedmiotów o łącznej liczbie 201 godz. realizowanych w Politechnice Krakowskiej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń oraz seminarium.
 
 
Czas trwania: liczba semestrów 2,
 • planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2012 r.
 • słuchacze zakwalifikowani na studia podyplomowe zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozpoczęcia zajęć,
Uwaga: Organizatorzy informują, że warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby słuchaczy zgodnej z wymogami stawianymi przez Uczelnię
 
Zasady naboru:
 • Terminy składania dokumentów: 30 wrzesień 2012 r.
 • Kryteria kwalifikacji: ukończone studia techniczne, powiązanie zawodowe z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa,
 • Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia
 • Druki formularzy: do pobrania ze strony: http://www.pk.edu.pl/
 • Limit miejsc: 24 osoby
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Instytutu Ś-4,
  ul. Warszawska 24,
  31-155 Kraków,
  tel. 12 628 28 96
 • fax: 12 628 20 48,
  email: s-4@institute.pk.edu.pl
Opłaty: 4600 zł

Kierownik studiów: dr Stanisław Kirsek
Sekretarz studiów: Ewa Wełna
 
Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się w niedziele, średnio 3 razy w miesiącu, w godz. 900 do 1830.
Słuchaczy obowiązuje zaliczenie zajęć przewidzianych programem Studiów podyplomowych oraz napisanie i obronienie pracy końcowej.

 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/