OSA 2018

 OSA 2018

 

Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM 

zaprasza na

III Ogólnopolską Konferencję naukową poświęconą Inżynierii Środowiska,

organizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej pod honorowym patronatem 
JM Rektora PK, prof. dr hab. inż. Jana Kaziora
Dziekana Wydziału, dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego 
oraz Dyrektora Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, prof. dr hab. inż. Jacka Schnotale.

Konferencja odbędzie się w dniach 7- 8 czerwca 2018 roku.

 

Konferencja poświęcona jest trzem głównym obszarom tematycznym:

Odpady – problematyka odpadów opakowaniowych, technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające z budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim systemem ciepłowniczym, tematy związane z recyklingiem odpadów;

Środowisko – wszelkie tematy związane z wentylacją (przemysłowa, p.poż.), klimatyzacją i ogrzewnictwem, oczyszczaniem ścieków oraz uzdatnianiem wody, a także energooszczędne systemy klimatyzacji dla budynków niskoenergetycznych;

Atmosfera – zagadnienia filtracji powietrza, ochrona jakości powietrza, instalacje przemysłowe, metodyka pomiarów zanieczyszczeń, a także smog w Krakowie.

 

Do wygłoszenia referatów i prezentacji posterów serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów Wydziału Inżynierii Środowiska oraz wydziałów i kierunków pokrewnych, członków kół naukowych, a także przedstawicieli administracji i przedsiębiorstw działających w obszarach będących przedmiotem konferencji.

Na konferencji akceptowane są prace: przeglądowe, badawcze, poglądowe lub opis przypadku. Referaty powinny mieścić się w jednym z trzech działów tematycznych. Dla najlepszych referatów przewidziano przedkonferencyjną publikację w monografii (5 pkt. za rozdział wg MNiSW).

 

Zgłoszenie pełnych tekstów referatów na konferencję oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostepny w zakładce napisz do nas na stronie konferencji) należy przesyłać do 5 kwietnia 2018 r.

 

Można również zgłosić chęć tylko uczestnictwa w konferencji (w zakładce napisz do nas z dopiskiem „Zgłoszenie słuchacza”) do 15 maja 2018 r.

 

Szczegóły na stronie konferencji oraz FB wydarzenia.

 

Na zdjęciach poniżej poprzednia edycja OSY z 2016 roku.

   

     data publikacji: 01.02.2018 r. przez: MP, 989 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/