Konferencja: Niezawodność i Bezpieczeństwo w inżynierii środowiska

 Konferencja: Niezawodność i Bezpieczeństwo w inżynierii środowiska

W dniach 29-30 czerwca 2017 r., odbędzie się

III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna

ZASTOSOWANIE NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

organizowana przez Katedrę Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Wydarzenie objął honorowym  patronatem J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

 

Konferencja poświęcona jest pamięci twórców oraz mentorów niezawodności i bezpieczeństwa - Profesorów:

 

Andrzeja Królikowskiego

    Marka             Romana       

Artura Wieczystego

     

  

KOMITET  NAUKOWY

Przewodniczący: prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Tadeusz Żaba

Członkowie:

Prof.dr hab.inż. Anna Anielak

Prof.dr hab.inż. Stanisław Biedugnis

Dr hab.inż. Andrzej Bielski

Prof.dr hab.inż. Ryszard Błażejewski

Dr hab.inż. Barbara Budziło, prof. PK

Dr hab.inż. Ewa Burszta-Adamiak

Dr hab.inż.  Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Leszek Dzienis

Dr hab.inż. Krzysztof Knapik, Prof. PK

Prof.dr hab. Renat Kocwa-Haluch

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kotowski

Dr hab.inż.  Jadwiga Królikowska, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kuliczkowski

Prof.dr hab.inż. Karol Kuś

Prof.dr hab.inż. Marian Kwietniewski

Dr hab.inż. Paweł Licznar, prof. PWr

Dr hab.inż. Teresa Lubowiecka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Janusz Łomotowski

Prof.dr hab.inż. Jan Pawełek

Prof.dr hab.inż. Lucjan Pawłowski

Prof.dr hab.inż. Janusz Rak

Dr hab inż. Stanisław M. Rybicki

Prof.dr hab.inż. Marek Sozański

Dr hab.inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, prof. PRz

Dr hab.inż. Marek Zawilsk, prof. PŁ

Prof.dr hab.inż. Ziemowit Suligowski

Dr hab.inż. Michał Zielina, prof. PK

Dr hab.inż. Izabela Zimoch, prof. PŚl 

KOMITET  HONOROWY

Prezes  Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie Ryszard Langer

Prof.dr hab.inż. Jan Kazior

Prof.dr hab.inż. Tadeusz Tatara

Dr hab. inż.  Stanisław M Rybicki

Prof.dr hab.inż. Elżbieta Nachlik

Prof.dr hab.inż. Piotr Kowalik

 

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr hab.inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

Z-ca Przewodniczącego: mgr Joanna Kaleta

Członkowie:

Dr inż. Jarosław Bajer

Dr inż. Joanna Bąk

Dr inż. Krzysztof Głód

Dr  Ryszarda Iwanejko

Dr inż. Robert Płoskonka

 

Adres Komitetu Organizacyjnego

Politechnika Krakowska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

ul. Warszawska 24,  31-155 Kraków

Tel. 048605245055

 +12 628 28 30

+12 628 28 71

Fax  +40(12) 628 20 42

Adres e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

jbak@pk.edu.pl

 

 

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących działań: pozwalających na określenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymujących wysoki standard ich niezawodności oraz modernizacyjnych tych systemów.

 

TEMATYKA WIODĄCA

  • Analiza niezawodności i bezpieczeństwa  systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Awaryjność wraz z odnową elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Materiały, uzbrojenie, budowa i eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska)
  • Renowacja podziemnej infrastruktury technicznej
  • Zarządzanie i organizacja systemami wodo-ciągowymi i kanalizacyjnymi
  • Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju
  • Monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
  • Postęp w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska
  • Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska
  • Wtórne skażenie wody wodociągowej

 

MIEJSCE OBRAD

Hotel Dobczyce

 

 

TERMINARZ KONFERENCJI

Zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem do 30 kwietnia 2017 roku.

Przesłanie pełnego tekstu do 30 maja  2017 roku.

Potwierdzenie uczestnictwa i wpłata za uczestnictwo w konferencji 10 czerwca 2017 roku.

 

Do pobrania: Komunikat oraz Zgłoszenie uczestnictwa.

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 data publikacji: 12.04.2017 r. przez: MP, 6082 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/