Kontakt

 Kontakt

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im.Tadeusza Kościuszki

Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
bud. 10-19

 

Sekretariat
Telefon: +48 12 628 2801
Faks: +48 12 628 3080
 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/