Program bezpłatnego oprogramowania Microsoft

 Program bezpłatnego oprogramowania Microsoft

Wydział nasz zakupił subskrypcję MSDN AA firmy Microsoft, jest to bardzo obszerna biblioteka oprogramowania Microsoftu, zawierająca systemy operacyjne, oprogramowanie serwerów, biblioteki i narzędzia programistyczne (niestety w jej skład nie wchodzi pakiet Office).


Licencja zezwala na legalną instalacje jej komponentów na komputerach domowych (prywatnych) przez pracowników naukowych i dydaktycznych Wydziału, a także przez studentów Naszego Wydziału (na wszystkich rodzajach studiów realizowanych przez Wydział).


Na tej stronie będą umieszczane wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem naszej subskrypcji MSDN AA.
Adres strony MSDN Wydziału:

http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=b6e82748-ae8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8&JSEnabled=1

Rejestracji można dokonać na stronie: http://www.wis.pk.edu.pl/zapisy,s55.html?i10s1

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/