O Wydziale Inżynierii Środowiska

 O Wydziale

 
Wydział Inżynierii Środowiska kształci inżynierów i magistrów w szerokim zakresie wiedzy,
u podstaw której leży wszechstronna działalność człowieka obejmująca:
 • budownictwo wodne,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • oczyszczanie wody i ścieków,
 • gospodarkę przestrzenną,
 • inżynierię i gospodarkę wodną,
 • odpadową i cieplną (ogrzewnictwo, klimatyzacja),
 • monitoring środowiska,
 • ochronę jakości wody i powietrza,
 • geotechnikę,
 • ochronę terenów i wykorzystanie odnawialnych zasobów środowiska,
a także instalacje:
 • wodne,
 • kanalizacyjne,
 • cieplne,
 • gazowe.

Wydział Inżynierii Środowiska

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/