Odnowienie umowy o współpracy WIŚ PK oraz Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu dotyczącej kształcenia w klasie chłodniczo-klimatyzacyjnej.

 Odnowienie umowy o współpracy WIŚ PK oraz Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu dotyczącej kształcenia w klasie chłodniczo-klimatyzacyjnej.

Dr hab. inż. Stanisław M.Rybicki, Dziekan WIŚ PK oraz mgr inż. Aldona Nowicka, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu podpisali 12 lutego 2018 roku kolejną już umowę o współpracy, tym razem na czas nieokreślony.

 

Umowa przewiduje uczestnictwo uczniów klasy Technik chłodnictwa i klimatyzacji w prowadzonych przez pracowników PK wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach z przedmiotów związanych z chłodnictwem i klimatyzacją.

Elementem współpracy jest także organizacja projektów laboratoryjnych, prac, szkoleń i konferencji wspólnych dla uczniów i studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Wentylacji Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Equilibrium.

Wcześniejsze umowy podpisywaliśmy co roku, ponieważ nie było wiadomo, jak się współpraca rozwinie.  Obecnie widzimy, że temat układa się doskonale  – uczniowie szkoły do nas przyjeżdżają, my bywamy w Olkuszu – to stanowi podstawę by umowa została odnowiona, tym razem na czas nieokreślony – wyjaśnia dr inż. Jarosław Müller, Prodziekan WIŚ i zarazem opiekun SKN Equilibrium.

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Jarosław Müller, Prodziekan WIŚ i opiekun SKN Equilibrium;

mgr inż. Aldona Nowicka, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

oraz dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, Dziekan WIŚ PK.

 data publikacji: 12.02.2018 r. przez: MP, 1001 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/