O G Ł O S Z E N I E o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 O G Ł O S Z E N I E o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zawiadamiają,

że w dniu  31 maja 2017 r. o  godz. 09:30 w  sali nr  317 III piętro budynku W-2 Wydziału Inżynierii Środowiska, Kraków, ul. Warszawska 24, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Weroniki WÓJCIK

 

nt. „Racjonalizacja procesu wermikompostowania odpadów biodegradowalnych w kierunku otrzymania nawozu organicznego”

 

 

PROMOTOR:  dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof.PK 

                       Politechnika Krakowska

 

PROMOTOR POMOCNICZY:  dr inż. Małgorzata Kryłów

                                               Politechnika Krakowska

 

RECENZENCI:   prof. dr hab. inż. Jolanta Helena BIEGAŃSKA

                                Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

                               Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

                              

                               dr hab. inż. Krzysztof GASKA

                               Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

                               Politechnika Śląska

                              

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej mgr inż. Weroniki Wójcik znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 24.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, zamieszczone są na stronie http://www.wis.pk.edu.pl/recenzje+rozpraw+doktorskich,s269.html

 

 

                                                                                  Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

 

                                                                                  dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

 data publikacji: 26.05.2017 r. przez: MP, 722 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/