Opiekunowie kierunku (specjalności) w kadencji 2012-2016:


 
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria –  dr inż. Bernard Twaróg 
Specjalność: Inżynieria Sanitarna – dr inż. Robert Płoskonka
Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne – dr inż. Kazimierz Wojtas
 Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna – dr inż. Elżbieta Jarosińska
Kierunek: Budownictwo – dr inż. Kazimierz Piszczek (I stopień)
Kierunek: Budownictwo – dr inż. Wojciech Biliński (II stopień)
Kierunek: Ochrona Środowiska – dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI OPIEKUNA KIERUNKU 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/