Opiekunowie kierunku (specjalności) w roku akademickim 2018/2019:


studia stacjonarne i niestacjonarne

 

kierunek: Inżynieria środowiska

specjalność I i II stopień: Inżynieria wodna i geotechnika –  dr inż. Bernard Twaróg 

specjalność I i II stopień: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów - dr inż. Robert Płoskonka

specjalność I i II stopień: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja– dr inż. Kazimierz Wojtas

specjalność II stopień: Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle- prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

specjalność II stopień: Environmental and Land Engineering - dr hab. inż. Jerzy Mikosz


Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna I i II stopień – dr inż. Izabela Godyń

kierunek: Budownictwo  I stopień  – dr inż. Kazimierz Piszczek 
kierunek: Budownictwo II stopień – dr inż. Wojciech Biliński

kierunek: Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopień – dr inż. Piotr Beńko

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI OPIEKUNA KIERUNKU 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/