Opłaty za zajęcia dydaktyczne lub usługi edukacyjne

 Opłaty za zajęcia dydaktyczne lub usługi edukacyjne

 

Aktualna informacja na temat opłat za studia lub usługi edukacyjne znajduje się pod adresem:

http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=187&lang=pl

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/