Oprogramowanie

 

 

 Oprogramowanie antywirusowe.

Strona do pobrania plików instalacyjnych programów
antyvirusowych Kaspersky
 


Pliki do pobrania:

Instrukcja instalacji

    1. Ściągnąć na dysk lokalny ww. pliki
    2. W normalnym trybie pracy uruchomić plik instalacyjny
      Zostanie zainstalowana pełna wersja oprogramowania. Po ponownym uruchomineniu
      komputera aplikacja Kaspersky ropocznie automatyczną aktualizację
    3. W przeciągu max. 2 dni roboczych nastąpi samoczynna aktualizacja licencji


  UWAGI:
   1. W trakcie instalacji programu Kaspersky komputer musi być podłączony do sieci
   2. Aplikacja nie pracuje na wersji niższej niż Ms Windows XP
   3. Pliki instalacyjne można pobrać jedynie z sieci Wydziału (budynek 10-19 oraz 10-34)
   Wilhelm Okarmus
  Administrator WSK WIŚ
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/