Pliki i dokumenty

 Pliki i dokumenty

Formularze - Studia Stacjonarne

TOK STUDIÓW

 1. Wpis  z długiem kredytowym
 2. Rejestracja po OP
 3. Skierowanie na powtarzanie semestru
 4. Awans
 5. Urlop od zajęć
 6. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych - Dziekan
 7. Wznowienie studiów
 8. Wznowienie na egzamin dyplomowy
 9. Zwolnienie z opłat
 10. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami
 11. Odwołanie od decyzji dziekana 
 12. Gospodarka przesrzenna - zgoda Prodziekana na Promotora
 13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
 14. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej.

 

Formularze - Studia Niestacjonarne:

TOK STUDIÓW

 1.  Awans
 2. Powtarzanie semestru po raz kolejny
 3. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami
 4. Przeniesienie opłat na kolejny semestr
 5. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych - Dziekan
 6. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych
 7. Skierowanie na powtarzanie semestru
 8. Urlop od zajęć
 9. Wpis z długiem kredytowym
 10. Wpis z długiem kredytowym po oczekiwaniu na powtarzanie semestru
 11. Wznowienie studiów
 12. Wznowienie studiów - Dziekan
 13. Zwolnienie z opłat
 14. Kontynuacja tematu pracy dyplomowej 
 15. Odstapienie od opłaty za semestr dyplomowy po skreśleniu 
 16. Odwołanie od decyzji Dziekana
 17. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
 18. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej.
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/