Rozpoczęły się zajęcia w ramach międzynarodowej szkoły „Advanced Measurement Techniques for Different Flow Fields”

 Rozpoczęły się zajęcia w ramach międzynarodowej szkoły „Advanced Measurement Techniques for Different Flow Fields”

Szkoła organizowana jest przez Wydział Inżynierii ¦rodowiska PK w ramach działalno¶ci w sieci dydaktyczno-naukowej NordicWater Network (NWN). Bierze w niej udział ponad 30-tu studentów studiów II stopnia z Norwegii, Danii, Niemiec, Holandii i Polski. 

Uczestnikom szkoły najbliższe dni wypełni± wykłady oraz ćwiczenia prowadzone przez wykładowców z czterech partnerskich uniwersytetów - TechnischeUniversität Berlin, Norwegian University of Science and Technology z Trondheim, Aalborg University (Dania) oraz Politechniki Krakowskiej, a także z zaproszonych instytucji współpracuj±cych z Wydziałem. W ramach ćwiczeń praktycznych, jutro, studenci wezm± udział w pomiarach terenowych na zbiorniku dobczyckim.

 

Na zdjęciach spotkanie otwieraj±ce szkołę prowadzone przez Dziekana WI¦, dr. hab. inż. Stanisława M. Rybickiego

oraz Prodziekan WI¦, dr inż. Izabelę Godyń i dr. inż. Andrzeja M±czałowskiego. 

 

  data publikacji: 09.10.2017 r. przez: MP, 901 odsłon
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wis.pk.edu.pl/