Pomoc materialna

 Pomoc materialna

Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych (tylko stypendium rektora dla najlepszych studentów!).
Dziekanat studiów stacjonarnych – pok. 332, Dziekanat studiów niestacjonarnych – pok. 328 .
Ewentualne podania o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium (dotyczy studentów, którzy mają decyzję odmowną) należy złożyć w Dziekanacie, w czasie dwóch tygodni od odbioru oryginału decyzji. data publikacji: 15.12.2015 r. przez: Anna Hodbod, 1502 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/