Pomoc materialna

 Pomoc materialna

W Dziekanacie są do odbioru decyzje stypendialne(dot. wszystkich rodzajów stypendiów na studiach I-go i II-go stopnia

Ewentualne odwołania od decyzji o nieprzyznaniu stypendium (lub wnioski o ponowne rozpatrzenie - dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów) można składać w Dziekanacie w terminie do dwóch tygodni od odbioru decyzji.data publikacji: 13.01.2016 r. przez: Anna Hodbod, 1466 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/