Praktyki

 Praktyki

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW- praktyki krok po kroku

 

  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z Podmiotem Gospodarczym i Opiekunem Praktyk.
  2. Przygotowanie i podpisanie „porozumienia” w dwóch egzemplarzach w kolejności przez: podmiot-opiekun-pełnomocnik przed rozpoczęciem praktyki
  3. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
  4. Uzyskanie zaliczenia praktyki u Opiekuna Praktyk na podstawie „zaświadczenia” ( załącznik nr 3) i sprawozdania  z  praktyk z potwierdzeniem odbycia praktyk.
Pełnomocnik  Dziekana ds. praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Środowiska:
dr inż. Grzegorz Mirek
Dane kontaktowe:
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Geotechniki
Zakład Geodezji, Geofizyki i Geologii Inżynierskiej
bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12 62821-87
gmirek@pk.edu.pl
Konsultacje: środa, czwartek  w godzinach 1000 ÷ 1100
 
 
OPIEKUNOWIE PRAKTYK 
 
Inzynieria Środowiska stopień I i II
 
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria dr inż. Karolina Łach
Specjalność: Inżynieria sanitarna I stopień: dr inż. Adrianna Biernacka
Specjalność: Inżynieria sanitarna II stopień: dr inż. Anna Czaplicka
Specjalność: Instalacja i urządzenia cieplne i zdrowotne:
dr inż. Jan Porzuczek

Kierunek :Budownictwo stopień I
Specjalność: wszystkie dr inż. Andrzej Mączałowski
 
Kierunek: Ochrona Środowiska stopień I
Specjalność: wszystkie dr inż. Marek Bodziony
 
Kierunek: Gospodarka przestrzenna I stopień
dr inż. Adam Jarząbek
 
W sprawie praktyk prosimy kontaktować się  z opiekunem wyznaczonym dla danego kierunku.

 
 

Wzory dokumentów do pobrania:

 

  1. Porozumienie pomiędzy Uczelnią, a...
  2. Oświadczenie
  3. Zaświadczenie
  4. Regulamin Praktyk

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/