Praktyki

 Praktyki krok po kroku:

 

  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z podmiotem gospodarczym i opiekunem praktyk.
  2. Przygotowanie i podpisanie „porozumienia” w dwóch egzemplarzach w kolejności przez: podmiot-opiekun-pełnomocnik przed rozpoczęciem praktyki.
  3. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
  4. Uzyskanie zaliczenia praktyki u opiekuna praktyk na podstawie „zaświadczenia” (załącznik nr 3) i sprawozdania z praktyk z potwierdzeniem odbycia praktyk.

 

Pełnomocnik Dziekana WIŚ ds. praktyk studenckich:

dr inż. Grzegorz Mirek

Zakład Geodezji, Geofizyki i Geologii Inżynierskiej
bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12 62821-87
gmirek@pk.edu.pl

Konsultacje: środa, czwartek  w godzinach 1100 ÷ 1200

 

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2018/2019

(studia stacjonarne i niestacjonarne):

 

kierunek: Inżynieria środowiska


specjalność I i II stopień: Inżynieria wodna i geotechnika –  dr inż. Karolina Łach 

specjalność  I  stopień: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów – dr inż. Adriana Biernacka

specjalność II stopień: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów – dr inż. Anna Czaplicka

specjalność I i II stopień: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja – dr inż. Jan Porzuczek

 

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna I i II stopień – dr inż. Marek Bodziony

 

kierunek: Budownictwo I i II stopień – dr inż. Andrzej Mączałowski

 

kierunek: Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopień – dr inż. Jan Porzuczek

 

 

W sprawie praktyk prosimy kontaktować się  z opiekunem wyznaczonym dla danego kierunku.

 


 

Wzory dokumentów do pobrania:

 

  1. Porozumienie pomiędzy Uczelnią, a...
  2. Oświadczenie
  3. Zaświadczenie
  4. Regulamin Praktyk

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/