Dokumentacja dowszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego

 Profesury

  • dr hab. inż. Witold T. Żukowski

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora  oraz uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów.

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/