Program studiów doktoranckich

 Program zajęć obowiązkowych dla słuchaczy studium doktoranckiego

Program studiów doktoranckich Uchwała RW WIS PK 28.05.2014 r.      
Aktualizacja: 10.06.2015 r., 22.06.2016 r.            
 
I. Plan studiów 
 
 
 
II. Treści przedmiotów objętych planem studiów
 
           ( W przygotowaniu .... )
 
IIII. Praktyki zawodowe doktoranta
 
Doktoranci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w formie:
-           uczestniczenia w prowadzeniu minimum 15 godz. zajęć dydaktycznych na 1 roku studiów,
-           prowadzenia minimum 15 godz. zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w prowadzeniu minimum 30 godz. na roku drugim, trzecim i czwartym.
 
 
 
IV.  Praca naukowa doktoranta.
 
Doktoranci są zobowiązani do wykonywania indywidualnej pracy naukowej oraz powinni brać udział w pracach jednostki organizacyjnej, w której wykonują indywidualną pracę naukową.
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/