Dokumenty do otwarcia przewodu habilitacyjnego

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka przeprowadza Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów:

 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego należy złożyć do Rady Doskonałości Naukowej.

Informacje dot. wymogów formalnych znajdują się na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej.

Szczegółowy opis procedury postępowania habilitacyjnego można znaleźć w Poradniku opublikowanym na stronach Rady Doskonałości Naukowej.

 

***

 

Ewentualne pytania na temat postępowań habilitacyjnych na WIŚIE PK prosimy kierować na adres e-mail Biura Dziekana WIŚIE PK.

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/