Rada Wydziału Inżynierii Środowiska

DZIEKAN

 1. dr hab. inż. Stanisław M. RYBICKI
   

  PRODZIEKANI


   
 2. dr hab. inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
 3. dr inż. Piotr BEŃKO  
 4. dr inż. Izabela GODYŃ
 5. dr inż. Jarosław MÜLLER
   

  CZŁONKOWIE


   
 6. prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
 7. prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
 8. prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER                                 
 9. prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
 10. prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
 11. prof. dr hab. inż. Dawid TALER
 12. prof. dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK
 13. dr hab. inż. Wojciech CHMIELOWSKI, prof. PK                   
 14. dr hab.inż. Małgorzata CIMOCHOWICZ-RYBICKA,prof.PK
 15. dr hab. Barbara DĄBROWSKA, prof. PK
 16. dr hab. inż. Wiesław GĄDEK, prof. PK 
 17. dr hab. inż. Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK
 18. dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK
 19. dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK                                     
 20. dr hab. inż. Aleksander URBAŃSKI, prof. PK
 21. dr hab. inż. Michał ZIELINA, prof. PK
 22. dr hab. inż. Tomasz BACZYŃSKI
 23. dr hab. inż. Andrzej BIELSKI
 24. dr hab. inż. Krzysztof W. KSIĄŻYŃSKI
 25. dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
 26. dr hab. inż. Małgorzata PILAWSKA

  Uprawnieni do głosowania z wyjątkiem spraw dotyczących tytułów i stopni naukowych. Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki:
   
 27. dr inż. Jarosław BAJER                                                 
 28. dr inż. Grażyna GASZYŃSKA-FREIWALD 
 29. dr Paweł HACHAJ
 30. dr inż. Agnieszka LECHOWSKA
 31. dr inż. Anna LENAR - MATYAS                                                   
 32. dr inż. Małgorzata ULMANIEC 
 33. dr inż. Kazimierz WOJTAS
 34. dr inż. Jan WRONA                                                         
 35. mgr inż. Krzysztof LIS

  Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: 
   
 36. mgr Agnieszka KALFAS-FIMA
 37. mgr inż. Andrzej KULIG
 38. mgr Milena MIKUTA 

  Przedstawiciele Samorządu Studentów oraz przedstawiciele Samorządu Doktorantów:
   
 39. Łukasz CIBA  
 40. Karol MAREK 
 41. Gabriela ŚWIATOWIEC 
 42. Kamil WARZECHA
 43. Gabriel WIKTOROWICZ
 44. Piotr ZUBA
 45. Karolina ŻMUDA
 46. mgr inż. Milena MAKUCHOWSKA
 47. mgr inż. Ewelina STYPUŁKOWSKA

  Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym
   
 48. mgr Andrzej PARTYKA  (ZZ Solidarność)
 49. vacat (ZNP)

  Goście zaproszeni z prawem głosu 
  Profesorowie Seniorzy PK 

   
 50. prof. dr hab. Renata KOCWA-HALUCH
 51. prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz MACZEK 
 52. prof. dr hab. inż. Zbigniew PIASEK

  Goście z prawem głosu 
   
 53. prof. zw. dr hab. inż. Henryk BRYŚ                                     
 54. prof. dr hab. inż. Jerzy RATOMSKI
 55. prof. dr hab. inż. Teresa STYRYLSKA    
 56. prof. dr hab. inż. Jan SZARLIŃSKI                                 
 57. prof. dr hab. inż. Bogdan WOLSKI
 58. prof. dr hab. inż. Mieczysław WOŁEK                            
 59. dr hab. Wojciech BALCERZAK, prof. PK 
 60. dr hab. inż. Barbara BUDZIŁO, prof. PK
 61. dr hab. Jan GASZYŃSKI, prof. PK          
 62. dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ, prof. PK
 63. dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK, prof. PK 
 64. dr hab. Wanda KOWALSKA                                  
 65. dr hab. inż. Teresa LUBOWIECKA, prof. PK
 66. dr hab. inż. Andrzej PRYSTAJ, prof. PK
 67. dr hab. inż. Jerzy SZCZĘSNY, prof. PK                  
 68. dr hab. inż. Mieczysław WACŁAWSKI, prof. PK
 69. dr hab. inż. Włodzimierz WÓJCIK, prof. PK
 70. dr hab. Wiesława BAŻELA-WRÓBEL
 71. mgr Elżbieta CHWASTEK
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/