Recenzje rozpraw doktorskich

Recenzje rozpraw doktorskich

 

mgr in┐. Mateusz Richter


mgr in┐. Grzegorz Waryan


mgr in┐. Beata Baziak


mgr in┐. Tomasz Orli˝ski


mgr in┐. Marek Majdak


mgr in┐. Jaros│aw Tokarczyk

  • Promotor: dr hab. in┐. Dawid Taler, prof. PK
  • Recenzja 1: dr hab. in┐. Artur Andruszkiewicz, prof. uczelni
  • Recenzja 2: prof. dr hab. in┐. Micha│ Cia│kowski

mgr in┐. Agata Paw│owska-Salach


mgr in┐. Ewa Kozak-Jagie│a


mgr in┐. Katarzyna Baran-Gurgul


mgr in┐. Jerzy Ciepli˝ski


mgr in┐. Gabriela Zeme│ka


mgr in┐. úukasza Felkowskiego


mgr in┐. Monika Szlapa


mgr in┐. Jaros│aw Król

  • promotor dr hab. in┐. Pawe│ Oc│o˝, prof. PK
  • promotor pomocniczy dr hab. inz. Damian Muniak, prof. PK
  • streszczenie rozprawy
  • Recenzja 1 dr hab. in┐. Sebastian Werle, prof. PŽ
  • Recenzja 2 dr hab. in┐. Marek Jaszczur, prof. AGH

mgr in┐. Dominika úomi˝ska-P│atek


mgr in┐. Iwona Wiewiórska


mgr in┐. Justyna KwaÂny


mgr in┐. Agnieszka Grela


mgr in┐. Nina Szczepanik - Žcis│o


mgr in┐. Maciej Knapik


mgr in┐. Justyna Górka


mgr in┐. Anna M│y˝ska


mgr in┐. Jan Biskupski


mgr in┐. Piotr Olczak


mgr in┐. Weronika Wójcik


mgr in┐. Krzysztof W▒s


mgr in┐. Jacek Sacharczuk


 

© Wydzia│ In┐ynierii Žrodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/