Rekrutacja na STUDIA DOKTORANCKIE WIŚ PK - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – studia stacjonarne III stopnia

 Rekrutacja na STUDIA DOKTORANCKIE WIŚ PK - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – studia stacjonarne III stopnia

 

dziedzina nauki: nauki techniczne

dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

forma studiów: stacjonarne

planowana liczba miejsc: 6

 

UPRAWNIENI KANDYDACI 

O przyjęcie na studia III stopnia w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie kierunków  technicznych, rolniczych lub kierunków: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biotechnologia, nauki o ziemi.

 

HARMONOGRAM I ETAPY REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39 z 6 czerwca 2017 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/18.

1.

Składanie dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚ 

4-13 września 2017 r. 
(WAŻNE: w przypadku wysyłania dokumentów pocztą

decyduje data wpływu do WKR)

2.

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

14-22 września 2017 r.

3.

Ogłoszenie listy osób przyjętych

25 września 2017 r.

4.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 25 września 2017 r.

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 kwietnia 2017 r. nr 29/d/04/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18

Zarządzenie nr 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 13 czerwca 2017 r. znak R.0201-47/17 w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia uruchamianych w roku akademickim 2017/18

 

Wzory dokumentów w formacie umożliwiającym edycję:

ANKIETA OSOBOWA kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia III stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/18

PODANIE kandydata na studia III stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej

Informacje przekazywane osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

ŻYCIORYS kandydata na studia III stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej

 

DIAMENTOWY GRANT - kryteria kwalifikacyjne

 

***

Na zdjęciu obok dr inż. Weronika Wójcik (pierwsza z prawej), absolwentka studiów doktoranckich na WIŚ PK, po publicznej obronie swojej rozprawy doktorskiej, w dniu 31 maja 2017 roku. 

 data publikacji: 05.09.2017 r. przez: MP, 1080 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/