¦-1 Katedra In¿ynierii i Gospodarki Wodnej

 ¦-1 Katedra In¿ynierii i Gospodarki Wodnej

Strona www: iigw.pk.edu.pl
 
kierownik
prof. dr hab. in¿. El¿bieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2,  pok. 235

 

z-ca kierownika
dr in¿. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2,  pok. 215

 

sekretariat
Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2,  pok. 233

 

© Wydzia³ In¿ynierii ¦rodowiska http://www.wis.pk.edu.pl/