¦-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich

 ¦-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich

Strona www: geotechnika.wis.pk.edu.pl

kierownik
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2,  pok. 24

 

z-ca kierownika
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2,  pok. 131

 

sekretariat
Magdalena Borys, Małgorzata Miku¶
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2,  pok. 134,135
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wis.pk.edu.pl/