Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

 Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

Strona www: vistula.wis.pk.edu.pl

kierownik
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2,  pok. 417

 

z-ca kierownika
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2,  pok. 412

 

sekretariat
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2,  pok.
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/