Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

 Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

Strona www: vistula.wis.pk.edu.pl

kierownik
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 20 88
budynek W-15,  pok. 123 A 

 

z-ca kierownika
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2,  pok. 406

 

sekretariat
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2,  pok. 303
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/