¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych

 ¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych

Strona www: www.archeany.pl

kierownik
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2,  pok. 403

 

z-ca kierownika
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2,  pok. 404

 

sekretariat
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2,  pok.
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wis.pk.edu.pl/