¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych

 ¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych

Strona www: www.archeany.pl

kierownik
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK 
tel. 2897
budynek W-2,  pok. 427

 

z-ca kierownika
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2,  pok. 402 B

 

sekretariat
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2,  pok. 404
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/