Staże

 

Staże

Wydział Inżynierii Środowiska PK ogłasza nabór na płatne staże dla 

studentów WIŚ PK. W załączeniu regulamin i niezbędne dokuemnty

Najbliższe terminy składania dokumentów:
- do 20 kwietnia 2018 - dla kierunku: budownictwo
- do 27 kwietnia 2018: dla pozostałych kierunków

regulamin
tabela aktywności
zgłoszenie
potwierdzenie odbycia stażu
raport
dziennik

wniosek o zwrot kosztów

karta wykonywanych zadań Opiekuna stażu

Wniosek o zwrot kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/