Staże

 

Staże

Wydział Inżynierii Środowiska PK ogłasza nabór na płatne staże dla 

studentów WIŚ PK. W załączeniu regulamin i niezbędne dokumenty.


tabela aktywności
zgłoszenie
potwierdzenie odbycia stażu
raport
dziennik

wniosek o zwrot kosztów

karta wykonywanych zadań Opiekuna stażu

Wniosek o zwrot kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/