Struktura Wydziału Inżynierii Środowiska

 Struktura Wydziału Inżynierii Środowiska

Najwyższą władzą Wydziału jest Rada Wydziału, na czele której stoi Dziekan,
wspomagany przez Prodziekanów - zastępców do określonych spraw.
 
Administracyjnie Wydział jest podzielony na 6 jednostek oraz Administrację wraz z Dziekanatem.
 
W skład wydziału wchodzi 5 katedr oraz 1 zakład, kształcących studentów na 4 kierunkach, w 6 specjalnościach.
 
Na czele katedry lub zakładu stoi kierownik, który ma jednego zastępcę
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/