Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, dla studentów i doktorantów

 Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, dla studentów i doktorantów

Do 12 września b.r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra na rok akademicki 2017/18 za wybitne osiągnięcia!

Informacje dot. wymaganych osiągnięć i druki są do pobrania na stronie MNiSW, odpowiednio dla studentów  i  dla doktorantów.

 

Wypełnione druki razem z potwierdzeniami wybitnych osiągnięć można składać w Dziekanacie, pok. 332 . Wnioski złożone po w.w. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wysoka średnia ocen nie kwalifikuje do stypendium Ministra!data publikacji: 14.07.2017 r. przez: MP, 878 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/