Decyzje stypendialne – stypendium rektora.

 Decyzje stypendialne – stypendium rektora.

Dziekanat prosi o odbiór decyzji stypendialnych dotycz±cych stypendium rektora – za wyniki w nauce. Zapraszamy w godzinach pracy Dziekanatu WI¦ do pok. 332.

Ewentualn± pro¶bę o ponowne rozpatrzenie wniosku można złożyć w terminie do dwóch tygodni od odbioru decyzji.

 data publikacji: 30.11.2017 r. przez: MP, 1013 odsłon
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wis.pk.edu.pl/