Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów Politechniki Krakowskiej. 

 

Okres ubezpieczenia: od 1.10.2017  do  30.09.2018 r.

Firma Ubezpieczeniowa: InterRisk.

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje Studentów Politechniki Krakowskiej  im. Tadeusza Kościuszki, którzy opłacili składkę za ubezpieczenie w terminie do 15.12.2017 r.

Odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki, zgodnie z danymi zawartymi w liście ubezpieczonych.

 

ŚWIADCZENIA  TYPU   ASSISTANCE   NA  TERYTORIUM   RP

  1. POMOC MEDYCZNA I PSYCHOLOGICZNA
  2. POMOC REHABILITACYJNA I PIELĘGNIARSKA
  3. USŁUGI INFORMACYJNE

Każdy ubezpieczony otrzyma KARTĘ INFORMACYJNĄ, na której widnieje numer Centrum Alarmowego InterRisk czynny przez całą dobę.

 

SUMA UBEZPIECZENIA  NA  JEDNEGO  STUDENTA  DO  WYCZERPANIA  WYNOSI: 23 000 zł

SKŁADKA  ZA  ROCZNY  OKRES  OCHRONY  UBEZPIECZENIOWEJ NA  JEDNEGO  STUDENTA WYNOSI : 40 zł

 

Ubezpieczenia dostępne w pokoju 301, III p. budynek W-2  WIŚ, od godziny 6.00 do 14.00.

 

Ważne załączniki:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. ubezpieczenia NNW w roku akademickim 2017/2018 (polisa InterRisk):
 

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
- Zakres ochrony ubezpieczeniowej to: pełna 24-godzinna ochrona ubezpieczeniowa na obszarze całego świata w tym droga do i z placówki oświatowej, podczas ferii i wakacji oraz czasu prywatnego.

Czy ubezpieczenie obejmuje pobyt studenta na wymianie w ramach Erasmus?
- Tak, Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, także na Erasmusie

Czy ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk?
- Tak, ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk.

Czy ubezpieczenie obowiązuje również w wakacje?
- Tak, ubezpieczenie obejmuje również okres wakacji. Czas ubezpieczenia to 1.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Czy ubezpieczenie można sprzedawać obcokrajowcom studiującym na Politechnice Krakowskiej np. w ramach programów wymiany międzynarodowej?
- TAK, ubezpieczyć mogą się również obcokrajowcy, studenci PK.

Czy ubezpieczenie ma Assistance na terytorium Polski?
- Nie, w zaproponowanym pakiecie nie ma Assistance.

Czy ubezpieczenie jest nadal ważne dla osoby, która obroniła się lub straciła status studenta np. w marcu 2018 r. czyli przed zakończeniem okresu trwania ubezpieczenia?
- Tak.

Czy ubezpieczenie obowiązuje również podczas wykonywania pracy przez studenta?
- Tak, ubezpieczenie obowiązuje również podczas pracy. data publikacji: 28.09.2017 r. przez: MP, 1320 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/