WIŚ PK - ośrodek mikroskopii reprezentowany w Polsce i za granicą przez członków PTMi

 WIŚ PK - ośrodek mikroskopii reprezentowany w Polsce i za granicą przez członków PTMi

W kalendarzu Polskiego Towarzystwa Mikroskopii (PTMi) na rok 2017 zamieszczono wybrane zdjęcia ukazujące piękno świata widzianego na obrazach mikroskopowych. Dwa spośród nich - sierpień i grudzień - są autorstwa dr inż. Anny Wassilkowskiej z Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska WIŚ PK.

 

Aparatura, na której wykonano zdjęcia, to skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) firmy HITACHI typ S-3400N. Mikroskop ten wyposażony jest w spektrometr charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego EDS oraz w detektory obrazu elektronów SE i BSE. Wykorzystuje się go standardowo do badań metalograficznych mikrostruktury i składu chemicznego szerokiej gamy materiałów inżynierskich, a także do diagnostyki przyczyn mechanicznego oraz korozyjnego niszczenia elementów konstrukcji.

Dodatkową zaletą SEM typu S-3400N jest jego tryb pracy w warunkach zmiennej próżni oraz możliwość chłodzenia/podgrzewania próbek w układzie Peltiera, dzięki czemu materiały dielektryczne oraz próbki termodynamicznie niestabilne mogą być badane w stanie naturalnym (metodą nieniszczącą).

 

WIŚ PK - ośrodek mikroskopii reprezentowany w Polsce i za granicą przez członków PTMi

 

Potencjalne zastosowania prowadzonych badań obejmują:

  • opracowanie nowoczesnych materiałów inżynierskich i optymalizacja ich własności,
  • charakterystykę jakości wyrobów masywnych, powłok ochronnych, nanocząstek,
  • identyfikację procesów technologicznych stosowanych w produkcji detali i powłok,
  • diagnostykę przyczyn mechanicznego oraz korozyjnego niszczenia elementów,
  • badania morfologii obiektów mikroskopijnych obecnych w środowisku naturalnym.

 

 data publikacji: 24.02.2017 r. przez: MP, 2375 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/