Umowa z PAN wzbogaci zajęcia geotermii na kierunku OZEiIK

 Umowa z PAN wzbogaci zajęcia geotermii na kierunku OZEiIK

 

Zajęcia z przedmiotu "Systemy geotermalne" na kierunku  OZEiK poprowadzą eksperci z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). Instytut udostępni także dla celów naukowo-dydaktycznych swoją bazę terenową w Bańskiej Niżej.

 

Prodziekan WIŚ PK,  dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK, zapytany o szczegóły współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz co takiego jest w Bańskiej Niżnej, wyjaśnia:

- W Bańskiej Niżnej, miejscowości położonej między Nowym Targiem a Zakopanem, znajduje się ośrodek badawczy tzw.  Laboratorium Geotermalne, którego właścicielem jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się tam otwór geotermalny Bańska IG-1, który przyniósł podstawowe dane dla uruchomienia przez Instytut pierwszej w Polsce instalacji wykorzystującej energię geotermalną w ciepłownictwie oraz  instalacja rozprowadzająca ciepło z tego otworu do obiektów laboratorium (wszystkie wymienniki, elementy napowierzchniowe instalacji są na wyciągnięcie ręki). Studenci OZEiIK zobaczą w ramach zajęć, jak wygląda i pracuje stacja geotermalna, od głowicy otworu aż do kaloryfera.

Od wielu lat studenci i absolwenci PK zgłaszają potrzebę przeniesienia ciężaru nauczania z części teoretycznej na część praktyczną. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, dużą część zajęć z przedmiotu "Systemy geotermalne" realizować będziemy w stacji w Bańskiej. Stacja geotermalna oprócz otworu i instalacji posiada również sale wykładowe, laboratoria oraz bazę noclegową. Rozbudowana infrastruktura bazy w Bańskiej pozwoli na prowadzenie ćwiczeń i projektów bezpośrednio w ośrodku geotermalnym.

Rozmawiamy jeszcze z IGSMiE PAN o wyjazdach naszych studentów do innych europejskich ośrodków, gdzie wykorzystywana jest geotermia, na Słowację a z czasem do Niemiec, gdzie są systemy binarne  (energia geotermalna wykorzystywana jest do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej). Instytut współpracuje z wieloma specjalistami i ośrodkami geotermalnymi z różnych krajów m.in. Islandii, Norwegii, Słowacji, Węgier, Czech, Niemiec i Holandii i innymi i jeśli chcemy skorzystać z tych kontaktów, to są otwarci.

 

Te ustalenia wchodzą w życie i przyniosą wymierne korzyści studentom kierunki OZEiIK od roku akademickiego 2017/2018, co zostało zaplanowane w dłuższej perspektywie?

- W umowie z Instytutem mamy również punkt, zgodnie z którym będziemy starać się o pozyskanie środków finansowych (m.in. z projektów europejskich), na rozbudowę bazy w Bańskiej. Obecnie jest to baza głównie geotermalna, natomiast w niedalekiej przyszłości planujemy rozbudowę bazy o kolejne systemy zaliczanie do odnawialnych źródeł energii, takie jak: farma fotowoltaiczna, siłownia wiatrowa, pompy ciepła i in. Otworzyłoby nam to drogę do stworzenia nowoczesnego ośrodka naukowo-dydaktycznego, w którym studenci mogliby zapoznać się od strony praktycznej z różnego rodzaju technikami „eko-energetycznymi”, natomiast pracownicy WIŚ mogliby prowadzić tam badania naukowe. Utworzenie bazy badawczo-dydaktycznej w planowanym kształcie pozwoliłby nam i IGSMiE PAN na prowadzenie prac naukowo-dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie, co stawiałoby nas pośród liderów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Docelowo w oparciu o nasze, krakowskie ośrodki, mogłaby powstać bardzo silna krakowsko-małopolska jednostka naukowo-dydaktyczna praktycznie bezkonkurencyjna w skali kraju ale także atrakcyjna w skali europejskiej.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Fot. PEC Geotermia Podhalańska S.A.

 

Fot. IGSMiE PANdata publikacji: 20.07.2017 r. przez: MP, 1308 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/