Wydziałowa Sesja Kół Naukowych WIŚ

 Wydziałowa Sesja Kół Naukowych WIŚ

Magdalena Herman 

z SKN Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju

oraz 

Cezary Kulis SKN Equilibrium

autorami najlepszych prezentacji

podczas tegorocznej Studenckiej

Sesji Kół Naukowych WIŚ. 

 

 

  

 

Aby wyłonić najlepsze wystąpienia w ramach SSKN komisja oceniała:

  • sposób prezentacji tematu,
  • naukowość tematu,
  • aktualność tematu.

Zwracano też uwagę na czas wystąpienia, nie powinien przekraczać 15 minut. Po prezentacji prelegentom były zadawane pytania dotyczące prezentowanego tematu.

 

Wyniki Sesji:

 

I    Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego z wykorzystaniem regulacji rozmytej - Cezary Kulis   

dr inż. Jarosław Müller, SKN Equilibrium

 

I    Badania laboratoryjne głowicy szczelinowej do ujmowania wody - Magdalena Herman   

dr hab.inż. Michał Zielina, prof.PK, SKN Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju

 

II    Metale w środowisku wodnym Zbiornika Dobczyce - Joanna Hass, Magdalena Herman   

dr inż. Anna Czaplicka, dr Zbigniew Ślusarczyk, SKN Ochrona Środowiska

 

III    Kalibracja modelu CFD przepływu przez rurę dla różnych wartości liczby Reynoldsa - Piotr Rokosz

dr inż. Joanna Bąk, SKN Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju

 

III    Zanieczyszczenie środowiska naturalnego poprzez działania antropogeniczne i możliwości przeciwdziałania mu - Teresa Chudyba  

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK, dr inż. Małgorzata Kryłów, SKN Ochrona Środowiska

 

Wyróżnienie: Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych na przykładzie scenariuszy rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie - Gabrysia Hajduga   

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK, SKN Ochrona Środowiska

 

Gratulujemy autorom nagrodzonych referatów oraz ich opiekunom naukowym! 

 

  

 

Jednocześnie przypominamy autorom o dostarczeniu materiałów przeznaczonych do publikacji dr inż. Bernardowi Twarogowi, Pełnomocnikowi Dziekana WIŚ ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, do dnia 1.06.2017 r.

 
data publikacji: 29.05.2017 r. przez: MP, 1227 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/