Zagrożenie Legionell± w publicznych fontannach przybliża na antenie Radia Kraków dr inż. Joanna B±k z WI¦ PK

 Zagrożenie Legionell± w publicznych fontannach przybliża na antenie Radia Kraków dr inż. Joanna B±k z WI¦ PK

 

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego IWA

dla młodych naukowców, która odbyła się na Wydziale Inżynierii

¦rodowiska PK 12-13 wrze¶nia 2017, stała się zarazem okazj± do

zainteresowania mediów poruszan± w ramach wyst±pień problematyk±.

 

Dr inż. Joanna B±k w ramach sesji tematycznej WATER zaprezentowała temat:

Evaluation of potential secondary water pollution in public fountains in the aspect of development of Legionella species,

a następnie udzieliła wywiadu dziennikarce Radia Kraków.

 

Aby posłuchać rozmowy -> przejdĽ na stronę audycji „Pracuj± na Nobla” w Radiu Kraków

 data publikacji: 21.09.2017 r. przez: MP, 883 odsłon
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wis.pk.edu.pl/