rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023.

 

6 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I stopnia oferowane przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Dla kandydatów przygotowaliśmy aż 7 atrakcyjnych kierunków, które gwarantują dobry start na rynku pracy, z czego 2 kierunki prowadzone będą w formule studiów międzywydziałowych.

W semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego Politechnika Krakowska przygotowała dla kandydatów łącznie 4122 miejsca na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia. W sumie uczelnia zamierza uruchomić ponad 30 kierunków studiów, w tym kierunki prowadzone w języku angielskim, a także ukraińskim.

Rejestracja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji kandydatów. Na większość kierunków rozpoczęła się 6 czerwca i potrwa do 19 września na studiach stacjonarnych, a do 20 września na studiach niestacjonarnych. Zobacz Harmonogram rekrutacji

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) należy wnieść niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, a na pewno nie później, niż jeden dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego. W tym roku zmienił się wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów na następujący wzór:

W = W1+W2

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, gdzie P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R, gdzie R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym. Kandydat może przystąpić do rekrutacji mając tylko jeden z przedmiotów: charakterystyczny albo obowiązkowy (W1 albo W2), a za drugi można podstawić 0 punktów.

Na studia magisterskie (II stopnia) latem nabór odbywa się tylko na wybranych kierunkach (są m.in. energetyka, inżynieria środowiska na WIŚIE PK).

Kształcimy INŻYNIERÓW INTELIGENTNYCH MIAST

czyli oferta edukacyjna WIŚiE PK

 

Wśród oferowanych na PK kierunków studiów aż 7 prowadzonych jest na naszym wydziale:

 

inżynieria środowiska

energetyka

inżynieria i gospodarka wodna

OZE i infrastruktura komunalna 

geoinformatyka

inżynieria czystego powietrza (WIL-WM-WIŚiE)

gospodarka przestrzenna (WA-WIL-WIŚiE)

 

Pełna oferta dydaktyczna PK dostępna jest na Portalu Rekrutacyjnym uczelni. Kandydaci znajdą tu podstawowe opisy kierunków oraz wszystkie potrzebne informacje związane z rekrutacją, w tym harmonogram, porady i oczywiście możliwość elektronicznej rejestracji. 

Zainteresowanych pogłębionymi informacjami na temat poszczególnych kierunków i specjalności zapraszamy do Serwisu Rekrutacyjnego WIŚiE PK. Prezentujemy tam uszczegółowione informacje w układzie: OPIS KIERUNKU/SPECJALNOŚCI, dla kogo czyli ADRESACI STUDIÓW/ SPECJALNOŚCI, czego się nauczysz czyli PROGRAM STUDIÓW/ SPECJALNOŚCI, po studiach czyli KONTYNUACJA NAUKI i PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA itd. 

Poznanie nie tylko kierunków studiów, ale też poszczególnych specjalności, jest szczególnie istotne w odniesieniu do inżynierii środowiska jako interdyscyplinarnego kierunku, którego absolwenci uzyskują kompetencje zróżnicowane i mocno uzależnione od specjalności, którą wybrali.

Wszystkich zainteresowanych studiami na naszym wydziale zachęcamy już teraz do kierowania swoich pytań i wszelkich wątpliwości dotyczących rekrutacji do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dane kontaktowe Komisji są dostępne w zakładce Kontakt. Komisja rozpoczęła dyżurowanie w momencie uruchomienia rejestracji.

Kandydaci mogą swoje pytania kierować także do Działu Kształcenia (dane kontaktowe na stronie Portalu Rekrutacyjnego) za pośrednictwem Messengera.data publikacji: 06.06.2022 r. przez: MP, 2285 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt