Szkolenie AutoCAD Civil 3D

Szanowni Państwo,

Bezpłatne szkolenie z  AutoCAD Civil 3D 

      Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych kierunki: Budownictwo, Ochrona Środowiska, na bezpłatne szkolenie z oprogramowania inżynieryjnego AutoCAD Civil 3D (15godz.).

       Szkolenie odbywać się będzie w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 w soboty lub niedziele w blokach 7,5 godzin dydaktycznych.

 

ZAPISY

Preferowany zapis przez stronę internetową http://tinyurl.com/ZapisyCivil3D

 

 

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Informacja o kursie AutoCAD Civil 3D

     Kurs AutoCAD Civil 3D obejmuje 15 godzin lekcyjnych i jest przeprowadzany na polskiej wersji oprogramowania AutoCAD Civil 3D 2013. Jest to kurs podstawowy.

      Oprogramowanie AutoCAD® Civil 3D® jest to rozwiązanie służące do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczone do tworzenia projektów m.in. z zakresu:

  • inżynierii lądowej,
  • inżynierii wodnej,
  • infrastruktury transportowej,
  • zagospodarowania przestrzennego.

     Dostępne w programie narzędzia do wykonania różnego rodzaju analiz projektowych umożliwiają przeprowadzenie symulacji różnych scenariuszy pomagających zoptymalizować wydajność przed realizacją projektów. Dynamiczny proces tworzenia projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji końcowej znacznie ułatwia pracę i skraca czas wykonania projektu.

Zakres kursu:

1. Wprowadzenie do środowiska AutoCAD Civil 3D.

2. Przygotowanie do pracy.

   2.1.   Ustawienia obszaru roboczego.

   2.2.   Dostosowanie obszaru roboczego.

   2.3.   Interfejs użytkownika.

   2.4.   Ustawienia rysunku.

3. Punkty.

   3.1.   Tworzenie punktów.

   3.2.   Narzędzia tworzenia punktów.

   3.3.   Edycja punktów.

   3.4.   Właściwości punktów.

   3.5.   Tworzenie i edycja stylu punktów oraz stylu etykiety punktów.

   3.6.   Tworzenie zestawy kluczy opisów.

4. Powierzchnie.

   4.1.   Tworzenie powierzchni.

   4.2.   Właściwości powierzchni.

   4.3.   Edycja stylu powierzchni.

   4.4.   Dodawanie obwiedni do powierzchni.

   4.5.   Dodawanie linii nieciągłości do powierzchni.

   4.6.   Wygładzanie powierzchni.

   4.7.   Dodawanie obiektów do powierzchni.

   4.8.   Naciąganie obrazu rastrowego na powierzchnię.

   4.9.   Analiza zlewisk.

   4.10. Analiza spływu wody.

   4.11. Tworzenie zlewni.

   4.12. Dodawanie etykiet do powierzchni.

   4.13. Obliczanie objętości powierzchni.

5. Linie charakterystyczne.

   5.1. Tworzenie linii charakterystycznych.

   5.2. Właściwości linii charakterystycznej.

   5.3. Edycja geometrii linii charakterystycznej.

   5.4. Edycja rzędnych linii charakterystycznej.

6. Skarpy.

   6.1. Tworzenie skarp.

   6.2. Narzędzia tworzenia skarp.

   6.3. Kryteria tworzenia skarp.

   6.4. Obliczanie objętości skarpy.

7. Rurociągi.

   7.1. Tworzenie rurociągów.

   7.2. Narzędzia tworzenia sieci rurociągów.

   7.3. Lista części sieci rurociągu.

   7.4. Właściwości sieci rurociągu.

   7.5. Właściwości rury.

   7.6. Właściwości struktury.

   7.7. Kontrola przenikania.

8. Działki.

   8.1. Tworzenie działek.

   8.2. Narzędzia tworzenia działki.

   8.3. Właściwości działki.

   8.4. Zmiana nazwy/zmiana numeracji działek.

   8.5. Podział działek.data publikacji: 18.02.2014 r. przez: Agnieszka Kapczyńska-Pacześ, 6439 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt