Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska

Politechniki Krakowskiej

nr 45/2016

podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów

na Wydziale Inżynierii Środowiska

w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu Studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej, stanowiącego załącznik nr 47/d/04/2015 do uchwały Senatu PK z dnia 24 kwietnia 2015r. oraz § 3 załącznika do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017, Rada Wydziału Inżynierii Środowiska uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ostatni (siódmy) semestr zimowy studiów stacjonarnych I stopnia dla studentów planujących kontynuowanie studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w roku akademickim  2016/2017 trwać będzie:

 

od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

w tym:

 1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 30 października 2016 r.

od 2 listopada do 10 listopada 2016 r.

od 12 listopada do 9 grudnia 2016 r.

 

9 listopada 2016 r. odbywają się zajęcia realizowane planowo w piątek (za 11 listopada)

 

 

 1. przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 31 października do 1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

od 23 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

 

 1. zimowa sesja egzaminacyjna:

od 12 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.

 

 1. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 9 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r.

 

 1. Ustala się terminy:

 

 

 1. składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych  i zaliczenie semestru dyplomowego

 do 30 styczeń 2017 r.

 

 1. egzaminów dyplomowych:

do 10 lutego 2017 r.

 

Terminy te umożliwiają wszystkim zainteresowanym ubieganie się o przyjęcie na studia II stopnia, na których zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim zgodnie z zarządzeniem nr 14 Rektora PK z dnia 27.04.2016 r. 27 lutego 2017 r.

 

 

 1. Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia:

31 marca 2017 r.

§ 2

 

1.    Dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, którzy nie planują kontynuować studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w roku akademickim 2016/2017:

od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

w tym:

w tym:

 1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 30 października 2016 r.

od 2 listopada do 10 listopada 2016 r.

od 12 listopada do 9 grudnia 2016 r.

 

9 listopada 2016 r. odbywają się zajęcia realizowane planowo w piątek (za 11 listopada)

 

 1. przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 31 października do 1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

od 23 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

 

 

 1. zimowa sesja egzaminacyjna:

od 12 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.

 

5) poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna:

13 lutego do 20 lutego 2017 r.

 

 1. termin zaliczenia semestru zimowego: 20 lutego 2017 r.

 

 

2.    Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych

25 marca 2017 r.

 

3.   Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia

31 marca 2017 r.

 

§ 3

 

 1. Organizacja semestru letniego dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych II stopnia i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska odbywać się będzie w zgodnie z zarządzeniem nr 14 Rektora PK z dnia 27 kwietnia 2016 r. z zastrzeżeniem, że:
 2.  ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych to:

22 września 2017 r. studia stacjonarne II stopnia

23 września 2017 r. studia niestacjonarne I i II stopnia
      
ostatnia modyfikacja: 29.06.2016 r. 6356 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt