Wybory

 

Informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

Przewodnicz±cy: dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
członkowie: dr inż.  Adam Jarz±bek
  mgr Agnieszka Kalfas-Fima
  Magdalena Krzeszycha

 

Pozawydziałowa Komisja Wyborcza OW-2

(obejmuj±ca pracowników niebęd±cych nauczycielami akademickimi) 

Okręg wyborczy nr 13 – odpowiedzialna za wybory: mgr Milena Mikuta
Obejmuje jednostki Wydziału Inżynierii ¦rodowiska (¦):

1. Administracja Wydziału (¦-0)
2. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
3. Instytut Geotechniki (¦-2)
4. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
5. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)


 

Program - dr hab. inż A. Generowicz, prof. PK

Program - dr hab. inż. St. Rybicki

 

 1. Ogłoszenie Pozawydziałowej Komisji Wyborczej dot. Wyborów do uczelnianego kolegium elektorów do senatu w grupie pracowników niebęd±cych nauczycielami akademickimi.
 2. Harmonogram wyborów przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów w okręgu wyborczym OW-S
 3. Uchwała nr 9 - Uchwała Wyborcza - zał±cznik nr 1
 4. Uchwała nr 9 - Uchwała Wyborcza - zał±cznik nr 2
 5. Informacja wyborcza nr 2
 6. Informacja wyborcza nr 3 dot. powtórnego wyboru jednego elektora w grupie praconwików SA i SB
 7. Informacja wyborcza nr  4dot. powtórnego wyboru jednego elektora w grupie praconwików SA i SB
 8. Informacja wyborcza nr  5 - wyniki Ucze;niane Kolegium Elektorskie
 9. Informacja wyborcza nr  6 - wynik Wydziałowe Kolegium Elektorskie
 10. Informacja wyborcza nr  7 - wyniki Wydziałowe Kolegium Elektorskie - studenci i doktoranci
 11. Informacja wyborcza nr  8 - zgłaszanie kandydatów na Dziekana WI¦
 12. Informacja wyborcza nr  9 - zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów
 13. Informacja wyborcza nr 10 - Kandydaci na stanowowisko Dziekana WI¦
 14. Informacja wyborcza nr 11 - Debata Kandydatów na stanowisko Dziekana
 15. Informacja wyborcza nr 12 - III zebranie Wydzuałowego kolegium Elektorów
 16. Wyniki wyborów Dziekana na kadencję 2016-2020
 17. Informacja wyborcza nr 13 - IV zebranie Wydzuałowego kolegium Elektorów
 18. Informacja wyborcza nr 14 - Kandydaci na stanowisko Prodziekanów WI¦
 19. Wyniki wyborów Prodziekanów na kadencję 2016-2020
 20. Informacja wyborcza nr 15 - Wybory uzupełniaj±ce z grupy RB (tj. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich)
 21. Wyniki wyborów do Rady Bibliorecznej
 22. Wyniki wyborów uzupełniaj±cych do Wydziałowego Kolegium Elektorów      
ostatnia modyfikacja: 04.07.2016 r. 13734 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Miku¶
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DˇBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
(na czas remontu budynku W-15 sekretariat jest przeniesiony do pokoju 101 w budynku WI¦)
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt