rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 

W środę wykład otwarty Profesora Pawła Wargockiego w formule hybrydowej

Wykłady i zajęcia projektowe dla studentów specjalności COWIK poprowadzi uznany autorytet w dziedzinie kształtowania klimatu wewnętrznego, profesor Uniwersytetu Technicznego w Kopenhadze, Polak z pochodzenia, prof. Paweł Wargocki. W środę (18.05.) Pan Profesor wygłosi także wykład otwarty dla pracowników i studentów naszego wydziału.

 

Prof. Paweł Wargocki jest profesorem wizytującym PK w ramach projektu POWER PK XXI 2.0. To uznany autorytet w dziedzinie kształtowania klimatu wewnętrznego (h-index 36), profesor Uniwersytetu Technicznego w Kopenhadze, Polak z pochodzenia. W najbliższą środę wygłosi wykład otwarty na platformie Zoom dla studentów i pracowników Wydziału, na który serdecznie zapraszamy.

 

 

Ponadto w semestrze letnim w ramach przedmiotu „Zaawansowane systemy wentylacji” prof. Wargocki poprowadzi autorskie zajęcia ze studentami I roku studiów II stopnia zatytułowane: „Klimat wewnętrzny, założenia pod zaawansowane systemy poprawy klimatu wewnętrznego w pomieszczeniach” w ilości 60 godzin dydaktycznych.

 

Program wykładów oraz zajęć obejmuje:

Wykłady:

  1. Wprowadzenie do kursu i określenie konieczności oceny klimatu wewnętrznego.
  2. Klimat cieplny: podstawy, wskaźniki i pomiary.
  3. Jakość powietrza wewnętrznego: podstawy, źródła zanieczyszczeń, wskaźniki i pomiary.
  4. Wentylacja: historia, podstawy, metody, wymagania, pomiary.
  5. Oczyszczanie powietrza wewnętrznego: podstawy, systemy, wymagania.
  6. Wpływ klimatu wewnętrznego na zdrowie, wydajność pracy i jakość snu. Szacowanie kosztów klimatu wewnętrznego.
  7. Infekcje przenoszone droga powietrzna: model Wellsa I Rileya, obliczanie ryzyka infekcji, czynniki wpływające na infekcje, metody ochrony.
  8. Podsumowanie, spojrzenie na przyszłość, certyfikaty budowlane, wymagania normowe, nowoczesne systemy wentylacji, wpływ innych czynników.

 

Ćwiczenia Projektowe:

Ćwiczenie nr 1.

Pomiary komfortu cieplnego.

Studenci wybieraja kilka lokalizacji i mierza parametry termiczne. Poznie uzywaja CBE comfort tool na Internecie do obliczenia parametrow komfortu cipelnego – PMV/PPD a takze w oparciu o model adaptacyjny. Pisza raport z pomiarow.

Ćwiczenie nr 2.

Pomiar krotności wymian i emisji CO2 od ludzi.

Studenci mierzą CO2 w pomieszczeniu przy dwóch wydatkach wentylacji I dwóch aktywnościach osób znajdujących się w pomieszczeniu. Muszą policzyć krotność wymian I emisje CO2. Przeanalizować stan chwilowy CO2 oraz stan ustalony jeśli go uzyskają. Zastosować program na Internecie (np NIST Tools) do obliczenia wydatki wentylacji lub emisji CO2. Spadek CO2 użyją do obliczenia krotności wymian. Pisza raport z pomiarów.

Ćwiczenie nr 3.

Pomiary parametrów jakości powietrza.

Studenci wybierają kilka lokalizacji na Campusie i mierzą parametry powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Oceniają ozon, pyły, NO2, mikropyly i TVOC (twój czujnik) a także CO2. Porównują z zaleceniami polskich norm I WHO. Pisza raport.

Ćwiczenie nr 4.

Pomiary jakości snu

Każdy ze studentów dostaje czujnik do domu. Mierzą parametry w ich sypialni przez dwie noce. Np. jedna noc z zamkniętymi oknami i drzwiami druga z otwartymi oknami. Porównują wyniki. Opisuje je. Liczą krotność wymian. Niektórzy mierzą parametry snu (opcjonalnie). Prowadzą dyskusje i opisują w raporcie jako oddzielne samodzielne zadanie.data publikacji: 29.04.2022 r. przez: MP, 1714 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt